Category: DUALAR


CUMANIZ MUBAREK OLSUN

Image and video hosting by TinyPic

EY RABBİMİZ…

Bütün ümitler sana bağlıdır, Ümitsizliğe düşürme bizi,
Ümit ver hepimize, Fazlından fazla fazla ver bize,
Ey Biricik ümidimiz, Senin adaletindir güvendiğimiz,
… Hiçbir hak senin yanında zayi olmaz , biliriz,
Hiçbir suçlu senin adaletinden kaçamaz, eminiz,
Zalimlerin katı kalplerine adaletinin korkusunu sal,
Ey adaletinden severek çekindiğimiz,
Bütün iyilikler sendendir biliriz, Zillete düşürme bizi,
Perişan etme hiçbirimizi, İyilik ver bize, Bolluk ver,
Hayır ver hepimize, Ey Keremini umduğumuz,
Affet bizi, Bağışla biz isyankarları,
Affını umuyoruz, Gufranını diliyoruz,
Ey bağışlamasını dilediğimiz, Sensiz sahibimiz,
Mülkündedir herşeyimiz, Elimizde olanlar senin elinden,
Sahip olduklarımıza sen sahipsin, Mülkünde yer ver bize,
Ey Biricik varisimiz, Saltanatın sınırsızdır senin,
Saltanatlar sensiz hükümsüzdür,
Sana kullukla sultan eyle bizi, Sana itaatle şereflendir hepimizi,
Hiç bitmeyen saltanatında ihya eyle bizi,
Ey Biricik sultanımız, Gördüklerimiz hep seni gösterir,
Duyduklarımız hep senden söz eder, Sevdiklerimiz hep seninle sevilir,
Gözümüzü senin ayetlerinle nurlandır, İşitmemizi seni ananları duymakla güzelleştir,
Kalbimizi seni sevmekle sevindir, Seni sevenleri sevmekle güzel eyle kalbimizi,
Ey! Biricik göz aydınlığımız, Rahmetin herşeyi kucaklamıştır senin,
Herşey her halinde her an, rahmetine muhtaç senin,
Rahmetini yay kalbimize, Merhametini dokundur tenimize,
Şefkatinle ferahlık ver ruhumuza, Ey! Rahmetini umduğumuz,
Gazabın haktır biliriz, İsyanımız kızdırır cehennemin alevlerini,
Kahrına galip getir rahmetini, Gazabını uzak eyle bizden,
Ey! Rahmetine sığındığımız, Herşeyin bilgisi senin yanında,
Olmuş olacak, gizli aşikar ne varsa hepsi senin ilminde,
Hiçbirşey meçhul değil sana, biliriz,
Bize eşyanın hakikatini bildir, Ey! Bilmediğimizi bize bildirenimiz,
Senki nefsimize çekemeyeceği yükü yüklemeszin biliriz,
Herşeyin anahtarı senin yanında, Zorluklarımızı lutfunla kolaylaştır,
Meşakkatlerimizi rahmetinle hafiflet, Kederlerimizi şefkatinle gider,
Ey! Kederleri açıp, meşakkatleri kaldıran rabbimiz,
Kalplerimizi en güzel hallerle hallendir,
Genişlik ver kalplerimize, Ey! Kalpleri halden hale koyan rabbimiz,
Seni bilmekle süsle kalplerimizi, Sana yakınlıkla ziynetlendir kalplerimizi,
Seni sevmekle güzelleştir, Sana inanmakla nurlandır kalplerimizi,
Senin vuslatınla ışıklandır kalplerimizi, Ümitsizliğin karanlığına düşürme kalplerimizi,
Ey! Kalplerimizi nurlandıran rabbimiz, Hidayetinle iyileştir kalplerimizi,
Ebedi saadet müjdesiyle şifa ver kalplerimize, Yokluğun acısına bırakma kalplerimizi,
Ebedi saadet müjdesiyle şifa ver kalplerimize,fena ve zeval derdiyle dertlendirme kalplerimizi,
Ey kalplerimize şifa veren rabbimiz, seni sevmekle tatmin eyle kalplerimizi,
Ebedi sevdalarına vuslat ver kalplerimizin, Senin muhabbetinle sevindir kalplerimizi,
Aşkının serinliğini ver kalplerimize, Ey! kalplerimizin sevgilisi rabimiz,
Sana yakınlıkla sevindir kalplerimizi, Seni tanımakla sıcaklık ver kalplerimize,
Sana yakınlığın hüsniyetini ver kalplerimize, Isındır kalplerimizi birbirine,
Ey! Kalplerimizi ısındıran rabbimiz, Sensin nurların nuru,
Sendendir bütün nurlar, nur ver bize, aydınlat ufkumuzu,
Ey! NUR , sensin nurları nurlandıran, sendendir ışık, sendendir gölge,
Gözaydınlığı ver bize, Aydınlat aklımızı Ey! NUR,
Sensin nurları tasvir eyleyen, sendendir suret sendendir renk,
Yüzümüzü kara çıkarma, alnımızı ak eyle, Ey NUR!,
Sensin Nurları yaratan, sendendir bütün aydınlıklar, karanlıkta bırakma bizi,
Yolumuzu aydınlık eyle Ey! NUR, Sensin Nurları takdir eyleyen,
Sendendir bütün sabahlar, Nursuz bırakma bizi, gönlümüzü aydınlık eyle,
Ey! NUR, sensin nurların tekbirini gören, sendendir bütün aydınlanmalar,
Gölgede bırakma bizi, Nur’umuzu daim eyle, Ey! NUR,
Sensin nurlardan önceki NUR, senin yaratmanla başlar bütün nurlar,
Yokluğun karanlığında bırakma bizi, başımızı Nur eyle, Ey! NUR,
Sensin Nurlardan sonraki NUR, senin taktirinle tamam olur bütün nurlar,
Kabrin karanlığında bırakma bizi, sonumuzu Nur eyle, Ey! NUR,
Sensin nurlar üstündeki NUR, senin yüceltmenl yücedir bütün nurlar,
Semamızı Nursuz bırakma, üstümüze nur eyle, Ey! NUR,
Sensin nurlara benzemeyen NUR, senin tecellilerinle aşinadır bütün nurlar bize,
Nur üstüne Nur ver bize, Nurumuzu Nur eyle, Ey! NUR,
Seni kusurdan tenzih eder, noksanlıkdan takdis ederiz,
Senden başka ilah yokki bize medet eylesin,
Birtek SENSİN, Birtek Sensin kurtuluşumuz, Birtek sensin sığındığımız,
İman ver bize, kurtuluş ver hepimize,
Bizi hiçliğin ateşinden kurtar,
Bizi senden uzaklığın cehenneminden al,
Ey! Rabbimiz…

Reklamlar

AFFET ALLAH’IM !!
Image and video hosting by TinyPic

Allah’ım!
Maddedeki her atomun tesbih ettiği Sensin.
Nefes alan her canlının zikr ettiği Sensin.
Akıl emanet ettiğin her varlığın aklettiği Sen,
Duyan ve duyuran her duyunun hissettiği Sensin.
Kadrü kıymet bilenlerin şükrettiği Sen,
Varlığı nimet bilenlerin hamd ettiği Sensin.

Allah’ım!
Biz kulunuz,Sen Allah’sın.
Biz isteyeniz,Sen verensin.
Biz susayanız,Sen suvaransın.
Biz muhtacız,Sen ihtiyaç giderensin.
Biz kendine yetmeyen,Sen her şeye yetensin.
Biz Bizi bilmeyeniz,Sen Bizi Bizden iyi bilensin.
Biz Bizde olmayan,Sen şahdamarımızdan yakın olansın.
Kul kulca ister,Sen Allah’ça verensin.
Halimiz arzuhalimizdir,duruşumuz duamız.
Sensizsek neyimiz var,Seninleysek ne gam?

Allah’ım!
İmanı olanın imkanı tükenmez.
İmandan ve Kur’an’dan ayrıma!
Kur’an’dan mahrum olana ışık erişmez.
Kitaba uyanlardan kıl,kitabına uyduranlardan kılma!
Kur’an’ı bizden razı,bizi Kur’an’dan razı kıl!
Hesap Günü’nde Kur’anı şahit kıl,şekvacı kılma!
Kur’an’ı bize aç.bize Kur’an’ı aç!
Susuz yüreklere vahyi ellerimizle saç!

İnsanlık zaman çöllerinde bu suya muhtaç YaRabi!!

Allah’ım!
Sorunlarımızın elinde imanımızı kar gibi eritme!
İmanımızın elinde sorunlarımızı kar gibi erit.
Bizi dünyalıklarımızın altında at etme.
Dünyalıklarımızı altınmızda Burak et!

Sahip olduklarımızın bize sahip olmasına izin verme!
Aklımızı ak,aşkımızı ak,yüzümüzü ak eyle!
İmtahan potasında bizi cevher et,bizi cüruf etme!
Bize götüreceğimiz yükü yüklet!
Götüremeyeceğimizi yükletme!
Kahrından lütfuna sığınırız Allah’ım’
Celalinden cemaline sığınırız Allah’ım!
Senden Sana sığınırız Allha’ım!
Yalnız sana sığınırız Allah’ım!

Allah’ım!
Bizi Allah’la aldatanlardan etme!
Allah’la aldatanlara aldananlardan etme!
Şeytanın eylemlerimizi süslemesine izin verme!
Şeytanın süslediği eylemlerimize izin verme!
Bize Hz. Adem’in tevbesini,Hz. Nuh’un direncini ver!
Hz. İbrahim’in imanını,Hz. İsmail’in teslimiyetini ver!
Hz. Yakub’un dirayetini,Hz. Yusuf’un iffetini ver!
Hz. Mûsa’nın celadetini,Hz. Harun’un sadakatini ver!
Hz. Davud’un sadasını,Hz. Süleyman’ın gayretini ver!
Hz. Eyyub’un sabrını,Hz. Lokman’ın hikmetini ver!
Hz. Zekeriyya’nın hizmetini,Hz. Yahya’nın şahadetini ver!
Hz. Meryem’in adanmışlığını,Hz. İsa’nın safiyetini ver!
Ve Hz. Muhammed’in (s.a.v) muhabbetini ver YA RAB!

                   Image and video hosting by TinyPic

SABAH DUASI

Image and video hosting by TinyPic

ALLAH’IM!

BAŞLAYACAĞIM BU YENİ GÜN İÇİN SENDEN HAYIRLAR DİLİYORUM VE BUGÜNÜN İÇİNDEKİ ŞERLERDEN SANA SIĞINIYORUM,

GÜNAH İŞLEMEKTEN, BİR KULUNA HAKSIZLIK ETMEKTEN, BİRİSİNDEN ZULÜM GÖRMEKTEN SANA SIĞINIRIM, KORKAKLIKTAN TEMBELLİKTEN, ACİZLİKTEN, CİMRİLİKTEN, HASTALIKTAN, BUNAKLIKTAN, ŞİRKTEN, KABİR AZABINDAN VE DİĞER DÜNYEVİ,
UHREVİ KÖTÜ HAL VE AKİBETLERDEN SANA SIĞINIRIM.

ALLAH’IM!

BUGÜN YAPACAĞIM BÜTÜN İŞLERİN İBADET OLMASINI NASİP ET.

ALLAH’IM!

BENİ SEVDİĞİN KULLAR ARASINA KAT, BENİ ÇOK SABREDEN, ÇOK ŞÜKREDEN KULLARINDAN EYLE,
SENİ ÇOK ÇOK ANAYIM (ZİKREDEYİM) ÖMRÜM SEVDİĞİN, RAZI OLACAĞIN İŞLERLE (AMELLERLE) GEÇSİN.
BANA İLİM VE TAKVA SAHİBİ OLMAYI NASİP ET.

ALLAH’IM !

CÜMLE ÜMMET-İ MUHAMMEDİN EŞİMİN ÇOCUKLARIMIN VE BENİM DE AMELİMİZİ SALİH, SIHHAT VE AFİYETLERİMİZİ DE DAİM EYLE. AMİNN

             Image and video hosting by TinyPic

 

 

HİÇ HATA YAPMAYAN

Abdülkadir Geylani Hazretlerinin duası:

Ey Yücelerden Yüce Rabbim! Bütün mal ve mansıp sahipleri kapılarını sürmelediler.

Sen’in yüce dergâhının kapısı ise asla kapanmaz ve dilekte bulunanlara her zaman açıktır.

Ya Rabbî, Ya İlahî! Yıldızlar gaybûbet âlemine, gözler de uykuya daldılar.

Sen ise, ey Rabbim, Hayy’sın, Kayyûm’sun; uykudan, uyuklamadan

sonsuz defa münezzeh ve müberrâsın.

Ya Rab! Gece, karanlığıyla mevcûdâtın üzerini örtünce döşekler de seriliverdi ve

sevenler sevdikleriyle başbaşa kaldılar. Sen, Sen’in yolunda,

Sana ulaşma istikametinde cehd ü gayret içinde bulunanların biricik sevgilisi,

(benim gibi) yalnızlık gurbetine maruz kalanların da yegâne enîsisin!

Ya İlâhî! Ulu dergâhına sığınan bu kimsesiz kulunu kapından kovacak olursan

ben gidip hangi kapıya iltica edebilirim ki! İlâhî!

Yakınlığından mahrum edersen beni, o zaman ben kimin yakınlığını umabilirim ki!

İlâhî! Şayet Sen bana azap etmeyi murad buyurursan, ben biliyorum ki,

cezalandırılmaya fazlasıyla müstehakım!

Fakat affınla sarıp sarmalarsan, o da Sen’in lütfun ve keremindir.

Ya Seyyidî, ya İlâhî!

Marifet erbabı kulların Sen’i bulduklarında Sen’den başka ne varsa

hepsinden yüz çevirmişlerdir. Salih kulların Sen’in fazlınla necâta ermişlerdir.

Taksîratı pek çok günahkârlar da “Tevbe, ya Rabbi!” deyip yine Senin kapına yönelmişlerdir.

Ey affı güzel Rabbim!

Ne olur, affının serinliğini ve marifetinin halâvetini benim ruhuma da duyur

ve beni onlarla doyur! Her ne kadar ben bunlara lâyık olmasam bile,

haşyetle önünde iki büklüm olup ikâbından sakınılmaya lâyık olan da,

mücrimlerin günahlarını bağışlama şanına yaraşan da yalnız Sen’sin!

YA RAB

YA RAB

Sonsuz nimetlerin için sonsuz şükürler olsun.. ELHAMDÜLİLLAH

Bizi birbirimize kardeş kıldıniçimizdeki ayrılık tohumlarını gider.
Şeytanın şerrinden, nefislerimizin şerrinden,
ins ve cin düşmanlarımızın şerrinden bizleri muhafaza eyle!
Koru bizi yâ Rab!

Yâ Rab
Sen büyüksün, kudret sahibisin…
bizleri muhafaza edecek ancak  Sensin.
Sen’den başka dayanacağımız güç ve kudret yok…
Sen’den başka halimizden anlayan yok…
Sen’den başka kimse bize merhamet edici değil,
Bize ancak Sen acırsın
Acı bize yâ Rab!

  Yâ Rab!
Bizler günahlarla yaralıyız
Evet, Eyyüb (a.s.)daha yaralı…
Onun yaraları kısacık dünya hayatını tehdit ediyordu,
bizim yara ve hastalıklarımız ise ebedi hayatımızı tehdit ediyor….
Yâ Rab, Gaffar ismi şerifin hürmetine bizi affet
Kuddüs ism-i şerifin hürmetine bizi günahlarımızdan temizle
Settar ism-i şerifin hürmetine ayıplarımızı kusurlarımızı ört
Şafi ism-i şerifin hürmetine bütün zahiri ve batıni; maddi ve manevi hastalıklarımıza şifalar ancak Sen’den gelir
Derman senden, hidayet Sen’den gelir, bekliyoruz, çok muhtacız…
Lutfet bize yâ Rab!..

Yâ Rab!
Sonsuz ihtiyaçlarımız var, hiç birine elimiz yetişmiyor.
Meded Sen’den, bütün ihtiyaçlarımızı gider.
Hem sonsuz derecede fakiriz,  Sen’den başkasına el açmamıza müsade etme…
Üzerimizdeki Nimetlerini arttır

 ve bizi hakkıyla şükreden kullarından eyle
Yâ  Rab Senin rızanı kazanmadan canımızı alma
Bizi, bütün kardeşlerimizi daima Sen’in rızan üzere çalıştır
Ve bizleri Sıratı müstakimde sabit ve daim kıl
Affet bizi Yâ Rab!…
 

Yâ Rab  Efendimiz Hz.Muhammed’e (s.a.v.) , onun âl ve ashâbına sonsuz salât ve selam eyle!

Dualarımızı razı olduğun güzel kulların  hürmetine kabul eyle!

Âmîn!..

 Sûbhâne Rabbike Rabbil izzeti ammâ yesifûn

 Veselâmun alel murselîn

 Vel hamdülillâhi Rabbil âlemin

KALBİMİZİN DUASI…

Image and video hosting by TinyPic

 

Image and video hosting by TinyPicKALBİMİZİN DUASI…Image and video hosting by TinyPic

 Allah’ım
Bana bir insanın elinden tutmadan önce,

kalbinden tutmanın sırlarını öğret,
Image and video hosting by TinyPic

Allah’ım!
Okuma, öğrenme, öğrendiklerimizi uygulama aşkımızı ,salgın ve

saygın bir hastalığa dönüştür,
Image and video hosting by TinyPic

Allah’ım!
Bizleri dünlerde kaybolmaktan muhafaza eyle,

yarına kalabilenlerden eyle,
Image and video hosting by TinyPic

Allah’ım!
Dinimizi dünyanın mehri yapmaktan, acıkınca da inançlarımızı yemekten cümlemizi muhafaza eyle, Ya Rabbi!
Image and video hosting by TinyPic

Allah’ım!
Beni, beni benim önüme engel olmaktan,
Beni, benim hayatımın kemirgeni olmaktan,
Beni, bana yalan söylemekten muhafaza eyle, Ya Rabbi!
Image and video hosting by TinyPic

Allah’ım!
Bakışımızı ibret,
Sukutumuzu hikmet,
Konuşmamızı sanat ve marifete dönüştür, Ya Rabbi!
Image and video hosting by TinyPic
Boşa bakanlardan,
Boşa susanlardan,
Boşa konuşanlardan eyleme, Ya Rabbi!
Image and video hosting by TinyPic

Allah’ım!
Zenginlerimizi hamiyetsiz,
Fakirlerimizi gayretsiz,
Alimlerimizi amelsiz,
İdarecilerimizi adaletsiz bırakma, Ya Rabbi!
Image and video hosting by TinyPic

Allah’ım!
Kandillerimizi hakiki kandil,
Düğünlerimizi hakiki düğün,
Bayramlarımızı hakiki bayram eyle Ya rabbi!
Image and video hosting by TinyPic

Allah’ım!
Cehalet, zaruret ve ihtilafa karşı açmış olduğumuz ikinci kurtuluş savaşımızda
bizleri mansur ve muzaffer eyle..
Image and video hosting by TinyPic
Allah’ım!
Milletimizi, idarecilerimizin önüne engel olmaktan,
İdarecilerimizi de milletimizin önüne engel olmaktan muhafaza eyle ,
Bizlere devlet-millet bütünlüğüne ulaşmamızı nasip eyle, Ya Rabbi!
Image and video hosting by TinyPic
Allah’ım!
İdarecilerimizin, feraset, merhamet ve basiretini,
Halkımızın da hürmet, hizmet ve hamiyetini artır ..

Image and video hosting by TinyPic

Allah’ım!
Her sabah, güneşi üzerimize yeniden ışıklandırıp günümüzü

pırıl pırıl aydınlattığın gibi,
Her sabah, içimizdeki güneşi de, yeni ümitler, yeni hedefler ve

yeni heyecanlarla üzerimize ışıklandır,Ya Rabbi!
Image and video hosting by TinyPic

Allah’ım!
Bizlere ilim açlığı ihsan buyur ..
Suya,ekmeğe olan iştahımız gibi, kıyamete kadar kapanmayan

bir kitap okuma iştahı ihsan buyur, Ya Rabbi!
Image and video hosting by TinyPic

Allah’ım!
Hayatımızın her anında, namazda gibi, ilahi huzurda olduğumuz

bilincinden ayırma, Ya Rabbi!
Image and video hosting by TinyPic

Allah’ım!
Semalarımızı bayraksız, bizleri hürriyetsiz, camilerimizi cemaatsız,
cemaatimizi de ilim ve hikmetsiz bırakma..


Image and video hosting by TinyPic

Allah’ım!
Çalışmalarımızı bir ibadet bilinci ve ibadet huzuru içinde

yapmayı nasip eyle..
Image and video hosting by TinyPic

Allah’ım!
Bizlere her daim, hem kavli, hem de fiili dua yapmayı nasip eyle,
Image and video hosting by TinyPic

Allah’ım!
Dâhili ve harici düşmanlardan sana sığındığımız gibi; cehaletin,

tembelliğin, kapasite israfının şerrinden de sana sığınıyoruz,
bizleri muhafaza eyle, Ya Rabbi!

Image and video hosting by TinyPic

Allah’ım!
Sistematik çalışmayı; en büyük zevkimiz, en tatlı lezzetimiz,

en birinci yaşam ilkemiz haline getir Ya Rabbi!
Image and video hosting by TinyPic

Önce Hak’tan, sonra haksızlıktan korkmayı nasip eyle..
AMİNNNNN….


Image and video hosting by TinyPic

YAKARIŞIM SANADIR EY RABBİM!

 

Yakarışım Sanadır Ey Rabbim!

Gecelerden sabahlara, karanlıklardan güneşlere doğru açılan yüreklerimizin perde aralıklarından süzülen nur katreleriyle geldim kapına!
Biliyorum, güllerden geçer sana giden yolları Yakarışlarla, dualarla, tahiyyatlarla bezenir.
Ey rahmetiyle kalpleri evirip çeviren, Sana kalbimi getirdim.
Ey kalpleri nuruyla sarıp okşayan! Onulmaz yaralarla kan-revan kalbim avuçlarımda, kapına geldim.
“Selam olsun ömür seccadesini gönül dergahına serenlere” diyebilmeyi ne çok isterdim, ama biliyorum ne yüzüm var ne de hakkım.
Öğrendim ki dua, asığın masuğuna bir haber salmasıdır; gözyaşlarıyla yazılmış bir mektubu. Ve bir bekleyiştir, iştiyakla, korkuyla, ümitle bekleyiş.
İşte, zaman her saniyesini balyozlamaktayken ömrün, verilmemiş hesapların korkusuyla, titreyen yüreklerimizin bir lahza umut adına geldik kapına.. Ah gelebildik mi, bir haber var mi affına dair?
Acziyetimi alarak koynuma, bir derviş hırkasıyla, sevgili Eyyub’unun sabrını yüklenerek gelebilmek isterdim kapına!
Meryem örtülerimle örtünebilseydim Tur Dağındaki o ses bir yankı bulabilseydi ruhumda insanlığım adına. Önünde bütün ruhumla secde edebilseydim.
Yeri göğü bağrına basan Ey Rabbim!
Ey gökyüzünü kudretiyle sürmeleyen!
Rahmetini serp taslasan gönüllere Ey Rabbim!
Sanadır münacatım, yalnız Sana olsun aşkım lutfeyle!
Bir avuç ateş böceği uçuver ne olur zifiri yüreklerimize. Kararan günlerimize, gecelerimize Ve ne olursan ol gel diyen aşıkların hürmetine, ne olur affeyle!
Seni aradım durdum gönüllerin yalnızlığında çöllerinin, menzilsiz yollarında ve bir katre rahmetine muhtaç toprağında. Ah perde, ah şah damarım! Şefkatinin gölgesine sığınıyorum Ya Rabbim!
Hiçliğin zerresinden kavrulmaya can attığım demdir. Vedudsun İltifatına muhtacız Ya Rabbim! Tenezzül buyur kulunu münacatına.
Dua dua açılırmış Sana giden kapılar. Hüzünlü bir sonbahar günü kapında yalvarmaya geldim. Senden korkum nar değil, kaybetme korkusudur. Dostu, en sevgiliyi, sıla-i rahimi, cananı, canda kaybetme korkusu! Umudumsa rızan: ilahi ente maksudi..
Yüreklerimiz ezik Ya Rabbim! Yüzümüz yerde. Kaldırıp başımızı sonsuzluğa bakmaya yüzümüz yok! Layık olamadık. Pişmanlığın dehlizlerinde boğuluyorken ağlayamadık, derinden sessizce Zayıf irademizle, alaca karanlık yüreklerimizle bir damla gözyaşı getirebilseydik yürekten, ihlas adına. Biliyorum pişmanlıklara delil kabul ederdin..
Yüreğin zayıf noktalarında mahkum oldum nefsimize. Ya Rabbim! Çıkar kelepçelerini o aleyhillanenin Çıkar ne olur, dostlarının hatırına.
Azad et Ya Rabbim! Şüphelerin oyuncağı olmuş aklın nezarethanesinden. Kutlu sevdanın gül kokusundan doya doya içir sinelerimize, diri meyyitler gibi değil, sırat-i müstakim üzerinde günahlardan nurunla yıkanmış olarak yürümeyi nasib eyle.
Şehirler, evler mezar oldu Ya Rabbim! Her evden ceset kokuları yükseliyor semaya. Bedenler değil ruhlar ölü. Bizi nurunla dirilmeyi nasib eyle.
Biz sanemler inşa ettik yüreklerimizde gökdelenler boyu. Biz yeryüzü tanrılarının eteğini öptük. Diz boyu battık çirkefine alemin. Sahte dostları, riyakar aşkları çarparak yüzüne insanlığın, Sana koşmayı nasib eyle.
Tevbe kapılarının ardına değin açıldığı ve meleklerin kanatlarıyla yeryüzüne kapandığı günlerin rahmetinde yüzmekteyken edeb askını gönüllerimize nakşet.
İste can pazarında canımızı satmaktayız, bir iltifatın uğruna.
Gülistanında renksiz, kokusuz bir yaprak olmayı çok görme.
Yüce kapında kıtmir olanlardan eyle.
Elimizden, yüreklerimizden katran rengi günahlar dökülüyor.
Duaları semadan çevrilmeyenler adına, geceleri nurlarıyla sabahlara çevirenler adına, samimiyeti nakış nakış ömür gergefine isleyenler adına, tevbe ediyor, af diliyoruz dualarımızla
Ya Rabbim!.. Ben pişmanım!.. Ben pişmanım!..