Category: ŞİİRLERİM


ANAYA BENZESİN

Image and video hosting by TinyPic

Anaya benzesin, şefkat kucağın,


Gönlüne bineni, indirme sakın.


Babadan emanet, yansın ocağın,


Muhabbet güneşi, söndürme sakın.

love<br/><a href="https://i0.wp.com/oi36.tinypic.com/2evex35.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>

 

Sulanan çimenler, orağa gelir,


Veraya doğrulan, burağa gelir,


Seninde bindiğin, durağa gelir,


Devranı beyhude, döndürme sakın.

love<br/><a href="https://i0.wp.com/oi36.tinypic.com/2evex35.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>

İhlasa daim ol, masiyet derme,


Hidayet bulmadan, ameli yerme,


Kanatsız gönüle, kafdağı verme,


Cahili ankaya, bindirme sakın.

love<br/><a href="https://i0.wp.com/oi36.tinypic.com/2evex35.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>

Mansur’un malını, kim niye çalsın?


Hibedir meydana, fikreden alsın,


Herkesin azığı, sırtına kalsın!


Kimseyi yük ile, kandırma sakın!

love<br/><a href="https://i0.wp.com/oi36.tinypic.com/2evex35.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>

Reklamlar

EFENDİMİZDEN 20 ALTIN ÖĞÜT

Bir gün, bir adam

Peygamber Efendimiz’in (asm) yanına gelerek,

 “Size dünya ve ahiretle alakalı soracak

sorularım var.” der.

Bunun üzerine Peygamberimiz (asm)

o kimseye,”Ne istiyorsan sor.”

buyururlar.

Ardından o kişi ile Peygamber Efendimiz (asm)

arasında bizim de pek çok dersler

çıkarabileceğimiz şu diyalog yaşanır:

İnsanların en zengini olmak istiyorum.

Ne yapmalıyım?

Kanaatkâr olursan

insanların en zengini olursun.

İnsanların en hayırlısı olmak istiyorum.

İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır.

Sen de insanlara faydalı ol.

İnsanların en adaletlisi olmak istiyorum.

Kendin için istediğini insanlar için de istersen

insanların en adili olursun.

İnsanlar içinde Allah’a en yakın,

O’nun en has kullarından

olmak istiyorum.

Allah’ı çok zikredip anar ve hatırlarsan o zaman

Allah’ın en has kulu olursun.

Muhsinlerden,

 iyilik edenlerden olmak istiyorum.

Allah’a, O’nu görüyor gibi ibadet et,

her ne kadar sen O’nu görmesen de

O seni görüyor.

İmanımı kemale erdirmek istiyorum.

Güzel ahlaklı olursan imanın kemale erer.

Kıyamet günü nur içinde

haşrolmak istiyorum.

Hiç kimseye zulmetme,

kıyamet günü nur içinde haşrolursun.

Önce kendine ve insanlara merhamet et ki;

Allah da sana merhamet etsin.

Günahlarımın azalmasını istiyorum.

İstiğfar ederek günahlarının bağışlanması için

Allah’a yalvarırsan günahların azalır.

İnsanların en kerimi olmak istiyorum.

Allah’a kullarını şikayet etmezsen

insanların kerimi olursun.

Rızkımın bol olmasını istiyorum.

Temizliğe devam edersen rızkın bol olur.

Allah ve Resulü tarafından

sevilmek istiyorum.

O zaman Allah ve Resulü’nün sevdiklerini sev,

sevmediklerini de sevme.

Allah’ın bana kızmasından kendimi

korumak istiyorum.

Kimseye kızmazsan Allah’ın gazabından

ve kızmasından kurtulursun.

Duamın kabul edilmesini istiyorum.

Haramlardan sakınırsan duaların kabul olur.

Allah’ın beni başkalarının yanında

rezil etmemesini istiyorum.

Namusunu koruyup iffetli ol ki;

insanlar yanında rezil olmayasın.

Allah’ın ayıplarımı, kusurlarımı örtmesini istiyorum.

Kardeşlerinin ayıplarını örtersen

Allah da senin ayıplarını örter.

Benim günahlarımı ne siler?

Gözyaşların, hudûun (saygıyla Allah’a kulluğun)

ve hastalıklar.

Allah yanında hangi özellikler daha faziletlidir?

Güzel ahlak, tevazu, belalara sabır

ve kazaya rıza.

Allah yanında en büyük günah hangisidir?

Kötü ahlak ve

Allah’ın emirlerine karşı gösterilen cimrilik.

Rahman Allah’ın rahmetini ne coşturur?

Gizliden gizliye sadaka vermek

ve sıla-i rahim

(akrabaları ziyaret ve görüp gözetmek).

Cehennem ateşini ne söndürür?

Oruç.

(Ali el-Müttaki, Kenzu’l-Ummal,16/127-129)

Rabbim bizleri bu öğütleri dinleyen kullarından eylesin…..

AMİNNNN……

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic
 

Gelişini haber verdi Nebîler,

Son dönemde gelir Ahmed dediler,

Melekler yoluna güller serdiler,

Selam sana ya Muhammed Mustafa,

Image and video hosting by TinyPic

Nûr-ı çeşmin gönüllerde zevk sefa.

İsrafil ninniler söyledi cana,

Çocuklukta özlem duydun babana,

Anam babam feda olsunlar sana,

Selam sana ya Muhammed Mustafa,

Image and video hosting by TinyPic

Ruhu nakşın gönüllere pür şifa.

Gençliğinde cesur, mert bir civandın,

Doğruluğa ta yürekten inandın,

Muhammedü’l-emin unvanı aldın,

Selam sana ya Muhammed Mustafa,

Image and video hosting by TinyPic

Cemâlin benzerdi hüsn-ü Yusuf’a.

Ceddin İbrahim’in Hanif dininde,

Bazen tüccar oldun Kenan ilinde,

Yalan yanlış yoktu senin dilinde,

Selam sana ya Muhammed Mustafa,

Image and video hosting by TinyPic

Meleklerde olmaz sendeki vefa.

Mirâcına şahit oldu âlemler,

Sevenler müjdeli haberi bekler,

Firâkından yandı bütün felekler,

Selam sana ya Muhammed Mustafa,

Image and video hosting by TinyPic

Gelmek istiyorum senin tarafa.

Ağzında dualar, gözlerin yaşlı,

Çocukla çocuktun, yaşlıyla yaşlı,

Oldukça vakurdun, hep ağır başlı,

Selam sana ya Muhammed Mustafa,

Şöhretin yazıldı nurlu Mushaf’a.

Image and video hosting by TinyPic
Konuşurken sesin gayet sakindi,

Bakışın kararlı, gözler emindi,

Firdevs dedikleri Cennet tenindi,

Selam sana ya Muhammed Mustafa,

Allah remzeyledi mim-i hurûfa.

Image and video hosting by TinyPic

Tenin gül kokardı, nefesin reyhan,

Dünyada sultandın, ukbada sultan,

Seni görmek ister bu fakir her an

Selam sana ya Muhammed Mustafa,

Şefâatin göster koyma A’râfa.

Image and video hosting by TinyPic

Ahlâkın Kuran’dı âdabın Furkân,

Ashâbın ışıktı, Ehl-i beyt nurdan,

Resul ayrılamaz çâr-ı yarından,

Selam sana ya Muhammed Mustafa,

Ehl-i Beyte canlar feda bin defa!

Image and video hosting by TinyPic

Şah Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin,

Sevdam Zeynep ile Zeynel Abidin,

Sensin kıblem, sensin Kevser, sensin din!

Selam sana ya Muhammed Mustafa,

Her zerrene canlar feda bin defa.

Image and video hosting by TinyPic

SEN YÜRÜYECEKSİN.

SEN YÜRÜYECEKSİN.

Sen ağlayacaksın, belki horlanacaksın, belki dışlanacaksın ama,

sen yürüyeceksin..

Kimi zaman nefsin karşına çıkacak, kimi zaman çevren,

kimi zaman ailen, kimi zaman gücü elinde tutanlar..

 Ama sen yürüyeceksin;

Belki anlamak istemeyecekler seni. Belki anlamazlıktan gelecek.

Belki gülecekler, belki küçümseyecekler ama,

 Sen Allah’a dayanacak ve yürüyeceksin;

Belki güvendiğin dağlara kar yağacak,

Belki tuttuğun dallar kopuverecek ama

 Sen Rabbine güvenip yürüyeceksin


Belki sürüleceksin, belki taşlanacaksın,

Belki yalnız bırakılacaksın ama

 Sen Rabbinin birlikteliğini bilip yürüyeceksin

Kimi zaman düşeceksin, kimi zaman çelme atacaklar ayağına,

Kimi zaman set çekecekler, yorulacaksın kimi zaman fakat,

Yolunun yüceliğini bilecek, Bismillah diyecek ve yürüyeceksin.

Kırılacaksın belki, kıracaklar kimi zaman seni,

Belki için kan ağlayacak ama sen Hasbiyallah diyecek ve yürüyeceksin.

Duranlar olacak, yolu terk edenler, belki yoldan çıkanlar,

Belki yolda saraylar yapanlar,

Belki geri dönenler ama sen yürüyeceksin.

Ağlayacaksın belki, belki ağlatacaklar seni ama sen

Gözyaşını azığın yapıp yürüyeceksin.

Belki kıymetin bilinmeyecek, belki kadir kıymet bilmezler

Kıymet bilmeyecek, belki halin sorulmayacak,

Belki vefasızlar seni unutacak ama,

Sen en vefalı dostun yolunda yürüyeceksin.

Eğilenler olacak, belki yolu satanlar ama,  sen dimdik yürüyeceksin.

Yolda yalnızım sanma, yürüdüğün yolu sakın başa kakma

Bil ki bu yolun yolcularının dostu Allah’tır.

Bismillah de, Hasbiyallah de ve yürümene devam et.

Elbette vardırılacaksın varılması gereken yere bir gün

Image and video hosting by TinyPic Ağlamak, anlamakmış Sevgilinin sırrını…

Dil ile susup, göz ile konuşmakmış..

Sanki gözlerimizin diliymiş gözyaşlarımız..
Gözyaşları, Rabbimizin sonsuz Rahmetine çağrıymış ve

Gözyaşı çabuk dönsün diye ardına su dökmekmiş Sevgilinin..
Rabbim, Sana öyle çok şükür ediyorum ki,

Çünkü beni ağlayan bir Resulün ümmeti olarak yarattın..
Ben! yaşarmayan gözden Allaha sığınanın ümmetiyim..
Ben! 14 asırlık hasretin varisiyim..
Biliyorum Efendim..
Seni özlemek sevap… Ben de seni öyle çok özlüyorum ki,

Sanki Seni özleyen kalbimin etrafında Melekler tavaf ediyor..
Bilmiyorum Rabbim..
Hangi secdenin sonunda vuslatım,

Hangi kıyamımla Senin huzurundayım?..

Image and video hosting by TinyPic

Geceleri karanlık deyip de geçme sakın
Onda ne bilinmez gizler,ne ağlayan gözler var…
Karanlık var ise aydınlık da o nisbette yakın
Karanlığın bittiği yerde mutlaka aydınlık başlar.

Gün katili karanlık öldürüp teslim eder
Gecenin süzgecinden geçip doğar aydın günler.
Akıl ermez gecenin gizine,hikmetine
Kul kavuştu gecenin o büyük nimetine

Yüce Kitabını bile Allah bir gece indirdi
Kararmış nice ruhu nurlandırıp sevindirdi.
Kur’an’ ın her hecesinde bir gece esrarı var
Geceler sırları gizler,izinsiz çözülmez bu esrar.

Bir gece gerçekleştirdi Yüce Allah, Mirac’ı
O gece Habibine gösterdi İlâhî tahtı,tacı…
Geceler doğurgandır,her gece bir anadır
Kendi karanlıkta olsa bir ana evlâttan yanadır.

O ana her sabah seherde aydınlıklar doğurur
O yüzdendir asaleti,o yüzden ondaki bu haklı gurur…

 

Image and video hosting by TinyPic

BİR BESMELE ÇEK GÖNÜLDEN

 Bir Akşam Üstü Yüreğin Daralırsa;
Gözlerinden Tövbe`Ler Taşarsa;
Avuçların Dualar`La Dolarsa;
Bir Besmele Çek Gönül`Den

Image and video hosting by TinyPic

Katran Karası Geceler Seni Boğarsa;
Vücudunu Soğuk Terler Basarsa;
İçinde Ard Arda Toplar Patlarsa;
Bir Besmele Çek Sessizce 
Image and video hosting by TinyPic

Sır Verecek Bir Dost Bulamazsan;
Günahlarından Ayrılamazsan;
Boğuk Boğuk Hep Ağlarsan;
Bir Besmele Çek Yürekten 
Image and video hosting by TinyPic

Gönül Dost`Larını Birgün Bulursan;
O Yüce İlahiyata Kavuşursan;
Şükr Dua`Larını Hep Okursan;
Bir Besmele Çek Unutmadan 
Image and video hosting by TinyPic

Huzuru Neşeyi İslamda Bulursan;
Başladıgın Her İşte Onu Anarsan;
Kalbini Tüm İnsanlara Açarsan;
Bir Besmele Çek Her Seferinde 
Image and video hosting by TinyPic

Nefsinle Şeytana Cihad Açarsan;
Her Hayırlı İşe Koşarsan;
Muhammed Aşk`Iyla Tutuşup Yanarsan;
Bir Besmele Çek Kalbten 
Image and video hosting by TinyPic

Gençligini Bitirip Ömrünün Sonuna Varırsan;
Ve Nefes Almaktan Yorulursan;
O Kerim Allah`In Huzuruna Çıkarsan
Bir Besmele Çek İlk Söz Olaraktan…

 Image and video hosting by TinyPic

AŞK

Image and video hosting by TinyPic

AŞK


Sarp kayaların dehlizinde saklı, tılsımlı define gibidir.
Ele geçirilmesi bir hayli zordur.
Sabır ve meşakkat ister.
Ele geçen definenin muhafazası ise;
O defineyi bulmaktan daha zordur.
SADAKAT ve İSTİKAMET ister.

MAŞUK

Kaf dagının ardındaki Zümrüd-ü Anka kuşu gibidir.
Pek nazlıdır, hiç ihmale gelmez.
TESLİMİYET ve MUHABBET ister.

AŞIK

Aşığın durumu ise çok farklıdır.
Ne CEHENNEM ister ne CENNET.
Ne SALTANAT ister ne SERVET.
Sevildiğini bilmek yeter Ona.
Buna da DİYET ister.
En mühimi de koca bir

YÜREK

Image and video hosting by TinyPic

ister

TACEDDİN EROL

kalp ve gül


ŞİMDİ SEVMEK ZAMANI.

Şimdi sevmek zamanı.

Annemizi, babamızı, eşimizi, çocuklarımızı, kardeşlerimizi,

 akrabalarımızı, komşularımızı,

çalışma arkadaşlarımızı sevmek zamanı. 

Image and video hosting by TinyPic

Onların bize çıkışlarını, kızgınlıklarını sevmek zamanı.

Onların kusurlarını, eksikliklerini kendimizdekileri hatırlayarak

 kabul etme ve kucaklamak zamanı.
Kendimizin iyimizle kötümüzle kabul edilmesini

umut etmek zamanı.

 Image and video hosting by TinyPic

Şimdi almadan vermek zamanı.

Başkasıyla barışmanın kendimizle barışmaktan geçtiğini

idrak etmek zamanı. Bir adım daha öteye gidince

erimek ve aşka varmak zamanı.

Şimdi sevmek zamanı.

Şimdi fark etmek zamanı.

Image and video hosting by TinyPic 

Bu dünyada yağan yağmurun bir damlasının güzelliğini,

esen rüzgârın bazen sertçe, bazen şefkatle okşayan dokunuşunu

hissetmek zamanı. Image and video hosting by TinyPic

 Şimdi yemek yapmanın yemek yemekten

daha büyük bir lezzet olduğunu, tüketmenin değil,

 ikram etmenin zenginlik olduğunu,

karlı bir kış gününde serçelerin ekmek kırıntılarına,

insanın bunalıma girdiğinde içten bir gülümsemeye ve

dokunuşa muhtaç olduğunu fark etmek zamanı.

Image and video hosting by TinyPic

Şimdi görmek zamanı.Bir bebeğin melek, bir çocuğun melik olduğunu

şaşırarak anlamak zamanı. Dünyaya ister gören gözlerle,

ister görmeyen gözlerle kalpten bir bakış atma zamanı.

Şekilden öze giden yolda kalplerimizdeki mühürleri

söküp atmak zamanı.

Bir bebek gibi, bir kedi gibi insanların unvanlarını, elbiselerini,

örtülerini ya da örtünmemelerini görmemek,

görünenin ötesine geçip kalplerini görmek zamanı.

Image and video hosting by TinyPic

Şimdi hayal etmek ve keşfetmek zamanı.  

Balmumcudan kanatlarla da olsa güneşe doğru uçmak zamanı.

Sınırın atmosfer değil, aklımız olduğunu keşfetmek zamanı.

Şimdi cesaret zamanı. Bilmeden yola çıkmak zamanı.

Keşfetmenin zevkine, bir şeyler tasarlamanın keyfine varmak zamanı.

Yolculuğun keşfetmek kadar güzel olduğunu keşfetmek zamanı.

Image and video hosting by TinyPic

Şimdi sorgulamak zamanı.  

Şikâyetlerimizi, kızgınlıklarımızı,başarısızlıklarımızı sorgulamak zamanı.

Şimdi pay çıkarmak, sonuçların bizim yaptıklarımızın

ve yapmadıklarımızın eseri olduğunu fark etmek zamanı.

Şimdi neden bu kadar çok yediğimizi, neden bu kadar geç kalktığımızı,

 neden bu kadar çok kavga ettiğimizi,

savaştığımızı sorgulamak zamanı.

Image and video hosting by TinyPic

Şimdi değişmek zamanı.

 Sadece hep aynı şekilde kalan bir hayvan olmadığımızı anlamak,

 kendimizin daha iyi bir versiyonunu geliştirmek zamanı.

Bazen sünnet gibi keskin bir müdahale ile, bazen bir muhabbetle,

bazen dinlediğimiz bir hitabetle eskileri göndermek zamanı.

Şimdi eskisini yenisiyle değişmek zamanı.

Image and video hosting by TinyPic

Şimdi okumak zamanı.  

Yaşamın bir kitap olduğunu anlamak ve her sayfadan bir şeyler öğrenmek zamanı.

Şimdi tamamlanmak zamanı.

Unvanları, arabaları, elbiseleri ve hatta kitaplar dolusu bilgiyi bile

kefenin içine koyamadığımızı, çuvala bir mızrağın sığmadığını

ama sınırsız miktarda iyilik ve yardımların sığdığını anlamak zamanı.

 Image and video hosting by TinyPic

Şimdi yardım etmek zamanı.

Yarım olduğumuzu ve ancak yardım ettiğimizde ya da

aldığımızda tamamlanacağımızı sindirmek zamanı.

Şimdi bir heykelin fazlalıkları atınca heykel olduğunu anlamak,

yalınlaşarak tamamlanmak zamanı.

Image and video hosting by TinyPic

Şimdi gitmek zamanı.  

Her gün bir yere varmanın keyfini çıkarmak zamanı.

Şimdi ister tekerlekli iskemleyle, ister değnekle ulaşmak zamanı.

Şimdi yapamadığımız bir şeyin bize yarın için umut verdiğini

fark etmek zamanı. Şimdi çalışmak zamanı.

Şimdi pedal çevirmek zamanı.

Image and video hosting by TinyPic

 Duranın düştüğünü hatırlamak zamanı.

Hızlananın yaşamı kaçırdığını,

yavaşlayanın yaşama yetişemediğini düşünmek zamanı.

 Yemeğin ateş üstünde zamanla piştiğini anlayıp kaslarımızı

ve aklımızı çalışarak pişirmek zamanı.

Şimdi yarına gitmek zamanı.  Şimdi kucaklaşmak zamanı.

Şimdi sevmek zamanı.